Vores kompetencer

Bornholms Revision A/S er et professionelt revisions- og rådgivningsfirma, der i mange år har virket på det bornholmske marked og serviceret små som store virksomheder inden for stort set alle brancher.

SKATTEMÆSSIG RÅDGIVNING

Bornholms Revision A/S yder skattemæssig rådgivning overfor personlige virksomheder, selskaber, foreninger, fonde samt personer m.fl. indenfor alle former og størrelser.

Skattemæssig rådgivning ydes altid med det formål, at opnå det for kunden mest gunstige resultat og samtidig indenfor gældende skattelovgivning.

Skattemæssig rådgivning er et af vore kompetence områder og er relevant såvel ved den årlige tilbagevendende opgørelse af skattepligtig indkomst, som i forbindelse med generationsskifte, fusioner, omdannelser, stiftelse, lønoptimering, arv, gaver etc.

Læs om skat, moms og afgifter her

REGNSKAB

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af regnskaber står vi til rådighed. Regnskaber kan omfatter alle typer af opgørelser dvs. f.eks. perioderegnskaber, årsregnskaber eller regnskaber med et særligt formål. Regnskaber udarbejdes for såvel personligt drevne virksomheder, selskaber, koncerner, foreninger, fonde, skoler, selvejende institutioner o. lign.

Der gælder forskellige regnskabsbestemmelser , standarder etc. for de forskellige virksomhedstyper. Hjælper vi dig med udarbejdelse af årsregnskab for din virksomhed er du altid sikker på at din virksomheds årsregnskab følger gældende regnskabsbestemmelser m.v.

Grundlaget for udarbejdelse af et regnskab er virksomhedens bogføring. Enten kan du selv forestå bogføringen for virksomheden og lade os udarbejde virksomhedens årsregnskab. Alternativt kan du også lade os hjælpe dig med virksomhedens bogføring, jf. nedenfor.

Du er velkommen til at kontakte os for at få en uforpligtende drøftelse af hvilke muligheder vi ser. Regnskabet udarbejdes i henhold til gældende regnskabsstandarder for hver virksomhedstype.

Læs om regnskab her

BOGFØRING, MOMS, LØN

Vi tilbyder at tage os af dine administrative opgaver, herunder kontakt til myndighederne.

For mindre og nystartede virksomheder kan de adminstrative opgaver virke overvældende og hurtigt fjerne dit fokus på salg og indtjening. Vi tilbyder derfor at hjælpe dig bogføring af bilag, opgørelse og indberetning af moms og lønninger m.v. Derved får du mere tid og ressourcer til at passe din virksomhed.

Ønsker du at vi skal hjælpe dig med de administrative rutiner indgår vi indledningsvis en aftale om hvordan samarbejdet skal tilrettelægges. Herefter gør vi hvad vi kan for at overholde den indgåede aftale således, at du kan fokusere på din virksomheds indtjening.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at få et uforpligtende oplæg til hvordan et sådant samarbejde kan tilrettelægges.

Læs mere her

RÅDGIVNING

En af vore vigtigste opgaver er at stille vor viden og erfaring til rådighed for dig. Formålet hermed er at du kan udvikle og vækste din virksomhed.

Ud over at stille vor viden og erfaring til rådighed for dig, forsøger vi også efter bedste evne løbende at rådgive dig og din virksomhed om konkrete forhold som vi vurderer kan have din interesse.

Grundlaget for vor rådgivning er, at vi har et bredt og generelt indblik i erhvervsmæssige forhold både, hvad angår salg, produktion, personaleforhold, finansiering m.v.

Men kvalificeret rådgivning forudsætter, at vi har et indgående kendskab til din virksomhed. Du er derfor velkommen til at kontakte os for en uforpligtende og uformel drøftelse af forhold i din virksomhed.

Vi har vurderet, at de bedste resultater opnås med løbende og tilbagevendende kontakt med vore kunder. Derved er vi i stand til at bidrage og udvikle vore kunders virksomhed gennem kompetent sparring med ledelsen.

Læs mere her

BUDGETTERING, FINANSIERING

Vi udarbejder budgetter til ethvert formål, både til internt og eksternt brug i virksomheden.
Ved internt brug til styring af eks. produktion og eksternt brug eks. til forelæggelse for pengeinstitutter eller andre långivere.

Læs mere her

IVÆRKSÆTTER

Vi ved, at det er afgørende for en virksomheds videre succes, at den anskues professionelt fra første færd. Vi tager altid iværksættere seriøst, og tilbyder at hjælpe og fungere som professionel sparringspartner eller mentor.

Læs mere her

Generationsskifte

Et vellykket generationsskifte skal typisk forberedes nogle år før det ønskes gennemført. I denne forberedelsesfase er det vigtigt, at virksomhedsejeren sammen med revisor får klarlagt mål, ønsker m.v. til hvordan generationsskiftet ønskes gennemført. Alt afhængig af virksomhedens art og omfang kan det være hensigtsmæssigt, at slanke virksomheden, optimere indtjeningen, vurdere organisatoriske forhold og meget mere.

Vi har gennem mange år rådgivet virksomheder ved generationsskifter og kan ved brug af vore faglige kompetencer bidrage med konstruktiv rådgivning i forbindelse hermed.

Har du brug for en uforpligtende drøftelse om generationsskifte af din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os.

Vores vision

Vores vision er at være “Bornholms erhvervslivs foretrukne rådgiver med fokus på faglighed, værdiskabelse, kunder og medarbejdere”.

Etik og troværdighed

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Kompetencer

Vi udvikler løbende vore faglige og personlige kompetencer for til enhver tid at kunne tilbyde vore kunder en professionel ydelse.

Ressourcer

Medarbejdernes generelle trivsel, velvære, tilfredshed med arbejdsopgaver, uddannelsesforløb etc. tillægges afgørende vægt

+45 56 95 10 66