Iværksætter

Bornholms Revision A/S rådgiver mange iværksættere med de spørgsmål der opstår i forbindelse opstart af egen virksomhed.

Det helt afgørende er at få afklaret om der er et bæredygtigt forretningsgrundlag for den virksomhed, som du har påtænkt at påbegynde ?

En måde at få vurderet dette er f.eks. at udarbejde en forretningsplan.

En forretningsplan kan være af forskellig størrelse og omfang, men hovedpunkterne i enhver forretningsplan er:

  1. En beskrivelse af virksomheden
  2. En beskrivelse af det marked som du ønsker at sælge dine produkter på
  3. En beskrivelse af hvilke investeringer du skal foretage såvel ved opstart som over de kommende 1-2 år og specielt, hvordan du finansierer disse investeringer
  4. En vurdering af din virksomheds og dine produkters styrker i forhold til dine konkurrenter

Derudover opstår der en række spørgsmål som vi gennemgår med dig. Spørgsmål om f.eks.:

Valg af virksomhedsform. Hvad er mest optimalt for dig – at starte som en personlig virksomhed, et I/S, et selskab f.eks. et IVS eller et ApS ?

Hvordan får du prissat dine produkter – hvor meget skal de koste ?

Har du udarbejdet et budget som ud fra de fastlagte forudsætninger viser overskud samt tilstrækkelig likviditet til at kunne overleve ?

Har du mulighed for at sikre dine øvrige værdier, f.eks. ejendom, bil etc. hvis din virksomhed efterfølgende viser sig ikke at kunne overleve ?

Hvordan med A-kasse, dagpenge etc ?

Som iværksætter har du behov for at koncentrere dig 100% procent om din virksomhed. Samtidig har du brug for professionel sparring, således at der ikke opstår overraskelser som kunne have være imødegået.

Ud over opstartshjælp tilbyder vi at hjælpe dig med bogføring, regnskab, skat og øvrige administrative opgaver således, at du kan bruge alle ressourcer på det at vækste med din nye virksomhed.

Ekspertise i øjenhøjde

Vores mål er at være Bornholms bedste sted at få hjælp som iværksætter. Vi har stor respekt for seriøse iværksættere og vi ved hvilke udfordringer opstart af egen virksomhed giver for dig som ikke har prøvet det før. Du skulle gerne føle dig tryg ved vor sparring og dialog.

Bornholms Revision A/S ønsker at være Bornholms førende revisions og rådgivningsvirksomhed – også for iværksættere. Et ambitiøst mål, men vi mener at det kan lade sig gøre gennem kompetent, erfaren og menneskelig ekspertise i øjenhøjde.

Vores vision

Vores vision er at være “Bornholms erhvervslivs foretrukne rådgiver med fokus på faglighed, værdiskabelse, kunder og medarbejdere”.

Etik og troværdighed

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Kompetencer

Vi udvikler løbende vore faglige og personlige kompetencer for til enhver tid at kunne tilbyde vore kunder en professionel ydelse.

Ressourcer

Medarbejdernes generelle trivsel, velvære, tilfredshed med arbejdsopgaver, uddannelsesforløb etc. tillægges afgørende vægt

+45 56 95 10 66