Skat, moms og afgifter

De danske lovregler indenfor skat, moms og afgifter har gennem de senere mange år udviklet sig til at være blandt de mest komplekse i verden. Det kræver derfor store resourcer og ekspertise løbende, at kunne følge med i  nye lovforslag, domspraksis samt ikke mindst, at kunne anvende denne viden på konkrete problemstillinger ved rådgivning af din virksomhed.

Rådgivning indenfor skat, moms og afgifter er et væsentligt forretningsområde og et område som vi prioriterer højt.

Skatteplanlægning indebærer ikke alene overholdelse af gældende lovregler og bestemmelser. Skatteplanlægning indebærer i lige så høj grad en korrekt opgørelse af virksomhedens skattepligtige indkomst, herunder kontrol af at alle fradrag medtages således, at skattebetalingen reducereres mest muligt – vel at mærke indenfor gældende lovregler.

Vor rådgivning indenfor skatteområdet omfatter f.eks. følgende områder:

 • Virksomheds- og kapitalafkastordningen for selvstændigt erhvervsdrivende
 • Selskabsbeskatning
 • Personbeskatning
 • Fonds- og foreningsbeskatning
 • Skattefrie virksomhedsomdannelser
 • Skattefrie fusioner og spaltninger
 • Ejendomsavance
 • Aktie- og kursgevinstbeskatning
 • Beskatning af personalegoder
 • Indberetning af selvangivelse til SKAT
 • Dødsbobeskatning
 • Repræsentation overfor offentlige myndigheder, herunder indhentelse af anmodning om Bindende svar

Rådgivning omkring generationsskifte forudsætter anvendelse af flere af ovenstående områder samtidig.

Indenfor moms og afgifter rådgiver vi dig om hvilke muligheder du har for at få refunderet moms og afgifter, som vedrører din virksomhed. Der kan være tale om betydelige beløb, hvorfor det er et vigtigt område at have fokus på.

Skatterådgivning

Skatterådgivning bliver mere og mere kompleks. Derfor forudsætter optimal rådgivning overblik over de forskellige lovregler, domspraksis samt ikke mindst indsigt i foreliggende lovforslag.

Vi har mange års erfaring med med skatterådgivning og skatteoptimering.

Vores vision

Vores vision er at være “Bornholms erhvervslivs foretrukne rådgiver med fokus på faglighed, værdiskabelse, kunder og medarbejdere”.

Etik og troværdighed

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Kompetencer

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Ressourcer

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

+45 56 95 10 66