Regnskab

 

Skal vi hjælpe dig med at udarbejde din virksomheds regnskab ?

Vi har i mange år udarbejdet regnskaber for såvel store som små personlige virksomheder, selskaber, koncerner, foreninger, fonde, selvejende institutioner, skoler m.v. Vi har indsigt i de gældende regnskabsbestemmelser for de forskellige virksomhedsformer og kan dermed sikre, at regnskaberne udarbejdes efter gældende regler.

Ved udarbejdelse af regnskaber anvender vi vor professionelle viden i relation til din virksomhed og sikrer dermed, at de særlige krav som din virksomhedstype måtte være omfattet af overholdes. De fleste virksomheder er omfattet af årsregnskabslovens krav, men derudover kan der være særlige regnskabsstandarder, instrukser etc. som skal følges.

I forløbet med udarbejdelse af regnskabet forsøger vi at praktisere en proces, hvor der skabes mest mulig værdi for dig. Vi er helt klar over, at du som virksomhedsleder fokuserer på at vækste din virksomhed og vi forsøger via udarbejdelse af regnskaber og specifikationer at understøtte dig og dine beslutninger heri. I den forbindelse vurderer vi virksomhedens indtjening, rentabilitet og udviklingsmuligheder m.v.

Efter regnskabsudarbejdelsen gennemgår vi virksomhedens regnskab sammen med dig og sammenholder dine forventninger med regnskabet samt vurderer fremtidige tiltag.

Er der ønske om eller behov for udarbejdelse af et budget samt opfølgning herpå, er det også en service vi kan tilbyde dig.

Bogføring, moms, løn m.m.

Når man driver egen virksomhed, er der mange administrative opgaver som man som leder skal varetage. Det være sig f.eks. løbende bogføring, opgørelse af moms, lønadministration m.v. Det er typisk tale om opgaver som ledelsen i det daglige ikke prioriterer og erfaringsmæssigt udskyder. Samtidig er det opgaver som er vigtige for en optimal styring af virksomhedens indtjening og likviditet.

Vi tilbyder dig derfor at overtage disse administrative opgaver således, at du 100% kan fokusere på virksomhedens produktion og salg. Ved indgåelse af en aftale med os sikrer du, at virksomheden overholder tidsfrister med hensyn til indberetning af f.eks. moms, løn m.v. og samtidig får du løbende sparring og overblik over virksomhedens indtjening og likviditet. Samtidig opnår du at vi håndterer al kommunikation med offentlige myndigheder omkring din virksomhed.

For at sikre at vort samarbejde til fulde opfylder dine ønsker og forventninger aftaler vi indledningsvis hvordan samarbejdet skal tilrettelægges.

Vi anvender den nyeste teknik ved løsning af de administrative opgaver.

Vores vision

Vores vision er at være “Bornholms erhvervslivs foretrukne rådgiver med fokus på faglighed, værdiskabelse, kunder og medarbejdere”.

Etik og troværdighed

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Kompetencer

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

Ressourcer

Vores faglige etik er ikke til diskussion, vi går ikke på kompromis. I alle opgaver fastholder vi vores integritet, uafhængighed, troværdighed og tillid.

+45 56 95 10 66